This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into another language.

See also XLPageCookbookTemplate

### Character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 'xlpage-i18n' => 'utf-8', ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2' 'Locale' => 'da_DK', ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET' 'TimeFmt' => '', ### Standard layout strings 'View' => 'Vis', 'Edit' => 'Rediger', 'History' => 'Historie', 'Attach' => 'Vedhæft', 'Print' => 'Udskriv', 'Backlinks' => '', 'Login' => 'Logind', 'Logout' => 'Logud', 'Recent Changes' => 'Sidste ændringer', 'Search' => 'Søg', 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Side sidst ændret {$LastModified}', 'Go' => '', 'All Recent Changes' => 'Alle Sidste Ændringer', # access keys # 'ak_view' => '', # 'ak_edit' => 'e', # 'ak_history' => 'h', # 'ak_attach' => '', # 'ak_print' => '', # 'ak_backlinks' => '', # 'ak_logout' => '', # 'ak_recentchanges' => 'c', ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization) 'Site' => 'Websted', 'SiteAdmin' => 'Webstedsadministration', 'AllSiteHeader' => 'Webstedshoved', 'AllSiteFooter' => 'Webstedsfod', 'AllSiteAttributes' => 'Webstedsattributter', 'AllGroupHeader' => 'Gruppehoved for alle grupper', 'AllGroupFooter' => 'Gruppefod for alle grupper', 'AllGroupAttributes' => 'Attributter for alle grupper', 'SiteHeader' => 'Webstedshoved', 'SiteFooter' => 'Webstedsfod', 'SiteAttributes' => 'Webstedsattributter', 'GroupHeader' => 'Gruppehoved', 'GroupFooter' => 'Gruppefod', 'GroupAttributes' => 'Gruppeattributter', 'SideBar' => 'Sidebjælke', 'LeftBar' => 'Venstre bjælke', 'RightBar' => 'Højre bjælke', 'WikiSandBox' => 'Wikisandkasse', 'WikiSandbox' => 'Wikisandkasse', 'SandBox' => 'Sandkasse', 'Sandbox' => 'Sandkasse', 'AllRecentChanges' => 'Alle sidste ændringer', 'AllRecentUploads' => 'Alle sidste uploads', 'RecentChanges' => 'Sidste ændringer', 'RecentUploads' => 'Sidste uploads', 'AuthForm' => 'Autorisationsformular', 'EditForm' => 'Redigeringsformular', 'InterMap' => '', 'PageActions' => 'Sidehandlinger', ### The regexp code for PmWiki allows an unlimited number of combinations ending in 'QuickReference' ### The following quick references are the ones the translater could find, that PmWiki actually use. 'EditQuickReference' => 'Hurtigreference til redigering', 'UploadQuickReference' => 'Hurtigreference til upload', ### The regexp code for PmWiki allows an unlimited number of combinations ending in 'Templates' ### The following templates are the ones the translater could find, that PmWiki actually use. 'PageListTemplates' => 'Sidelisteskabeloner', 'LocalTemplates' => 'Lokale skabeloner', 'NotifyList' => 'Underretningsliste', 'AuthUser' => 'Autentificering af brugere', 'ApprovedUrls' => 'Godkendte URLer', 'BlockList' => 'Blokeringsliste', 'AuthList' => 'Autentificeringsliste', ### Print layout strings 'From $WikiTitle' => 'Fra $WikiTitle', 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Taget fra {$PageUrl}', ### Page locations '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiDa/EditQuickReference', '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiDa/UploadQuickReference', '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiDa/Search', '{$SiteGroup}.PageNotFound' => 'PmWikiDa.PageNotFound', ### Browse page strings 'redirected from' => 'omdirigeret fra', ### Edit page strings 'Editing {*$FullName}' => 'Redigerer {*$FullName}', 'Save' => 'Gem', 'Save and edit' => 'Gem og Rediger', 'Publish' => 'Udgiv', 'Save draft' => 'Gem udkast', 'Save draft and edit' => 'Gem udkast og Rediger', 'Preview' => 'Forhåndsvis', 'Cancel' => 'Annuller', 'Reset' => 'Nulstil', 'Author' => 'Forfatter', 'An author name is required.' => 'Navn på forfatter nødvendigt.', 'Summary' => 'Sammendrag', 'This is a minor edit' => 'Dette er en mindre redigering', 'Preview {*$FullName}' => 'Forhåndsvis {*$FullName}', 'End of preview -- remember to save' => 'Færdig med forhåndsvisning -- husk at gemme', 'Page is unsaved' => 'Siden er ikke gemt', 'Top' => '', # access keys # 'ak_save' => 's', # 'ak_saveedit' => 'u', # 'ak_preview' => 'p', # 'ak_savedraft' => 'd', # 'ak_textedit' => ',', # 'e_rows' => '23', # 'e_cols' => '60', ### Page history strings '{$FullName} History' => '{$FullName} Historik', 'Show minor edits' => 'Vis mindre redigeringer', 'Hide minor edits' => 'Skjul mindre redigeringer', 'Show changes to markup' => 'Vis ændringer i markup', 'Show changes to output' => 'Vis ændringer i output', 'by' => 'af', 'Restore' => 'Gendan', 'Added line $DiffLines:' => 'Tilføjet linie $DiffLines:', 'Added lines $DiffLines:' => 'Tilføjede linier $DiffLines:', 'Changed line $DiffLines from:' => 'Ændret Linie $DiffLines fra:', 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Ændrede linier $DiffLines fra:', 'Deleted line $DiffLines:' => 'Slettet linie $DiffLines:', 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Slettede linier $DiffLines:', 'to:' => 'til:', ### Page attribute strings 'Attributes' => 'Attributter', '{$FullName} Attributes' => '{$FullName} Attributter', 'Set new read password:' => 'Angiv ny læse-adgangskode:', 'Set new edit password:' => 'Angiv ny rediger-adgangskode:', 'Set new attribute password:' => 'Angiv ny attribut-adgangskode:', 'Set new publish password:' => 'Angiv ny udgiv-adgangskode:', 'Set new upload password:' => 'Angiv ny upload-adgangskode:', '(set by $PWSource)' => '(sat af $PWSource)', '(using $PWCascade password)' => '(bruger $PWCascade adgangskode)', '(protected)' => '(beskyttet)', 'EnterAttributes' => "Indtast nye attributter for denne side herunder. Et tomt felt efterlader attributten uændret. For at fjerne en attribut; tast 'clear'. For at fjerne en adgangskode; tast 'nopass'.", 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'Siden har en "attr"-attribut og kan ikke slettes.', ## Authorization strings 'Name' => 'Navn', 'Password' => 'Adgangskode', 'Password required' => 'Adgangskode nødvendig', 'Name/password not recognized' => 'Navn/adgangskode ikke genkendt', ### Search strings 'Search Results' => 'Søg Resultater', 'SearchFor' => 'Søgeresultater for <em>$Needle</em>', 'SearchFound' => '$MatchCount sider fundet ud af $MatchSearched gennemsøgte sider.', ### Upload strings 'Attachments for' => 'Vedhæftninger til', 'File to upload:' => 'Fil til upload:', 'Name attachment as:' => 'Kald vedhæftning for:', 'Upload' => '', 'Uploads' => '', 'ULsuccess' => 'upload fuldført', 'ULbadname' => 'ugyldigt navn på vedhæftning', 'ULbadtype' => "'$upext' er en ugyldig filendelse", 'ULtoobig' => 'fil er større end det maksimalt tilladte på webserveren', 'ULtoobigext' => "fil er større end det maksimalt tilladte af $upmax bytes for '$upext'-filer", 'ULpartial' => 'ufuldendt fil modtaget', 'ULnofile' => 'ingen fil uploadet', 'ULexists' => 'fil med det navn eksisterer allerede', 'ULpquota' => 'gruppekvota overskredet', 'ULtquota' => 'uploadkvota overskredet', ### GuiEdit button bar 'Emphasized' => 'Fremhævet', 'Emphasized (italic)' => 'Fremhævet (kursiv)', 'Strong' => 'Stærk fremhævning', 'Strong (bold)' => 'Stærk fremhævning (fed)', 'Page link' => 'Sidelink', 'Link to internal page' => 'Link til intern side', 'link text' => 'linktekst', 'Link to external page' => 'Link til ekstern side', 'file.ext' => 'fil.end', 'Attach file' => 'Vedhæft fil', 'Big text' => 'Stor tekst', 'Small text' => 'Lille tekst', 'Superscript' => 'Hævet skrift', 'Subscript' => 'Sænket skrift', 'Heading' => 'Overskrift', 'Subheading' => 'Underoverskrift', 'Center' => 'Centrér', 'Unordered list' => 'Uordnet liste', 'Unordered (bullet) list' => 'Uordnet (punkt) liste', 'Ordered list' => 'Ordnet liste', 'Ordered (numbered) list' => 'Ordnet (nummereret) liste', 'Indented text' => 'Indryk tekst', 'Hanging indent' => 'Hængende indrykning', 'Horizontal rule' => 'Vandret linje', 'Table' => 'Tabel', # access keys # 'ak_em' => '', # 'ak_strong' => '', ### Others '(approve sites)' => '(godkend sider)', 'This post has been blocked by the administrator' => 'Denne redigering er blevet blokeret af administratoren', 'Address blocked from posting' => '', 'Text blocked from posting' => '', 'Password encryption' => 'Kryptering af adgangskode', 'EditConflict' => "Siden du er ved at redigere er blevet ændret siden du begyndte at redigere den. Ændringerne er blevet flettet ind i teksten herunder. Du vil muligvis gerne efterse fletteresultatet før du trykker gem. Konflikter systemet ikke kunne løse er omgivet af &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; og &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.", 'EditWarning' => "Siden du er ved at redigere er blevet ændret siden du begyndte at redigere den. Hvis du fortsætter, vil dine ændringer overskrive ændringer andre har lavet.", 'View changes' => 'Vis ændringer', '?invalid page name' => '?ugyldigt sidenavn', 'More information' => 'Mere information', "PmWiki can't process your request" => 'PmWiki kan ikke behandle din forespørgsel', 'We are sorry for any inconvenience' => 'Vi beklager', 'Return to' => 'Returner til', ### Historical 'Save as draft' => 'Gem som kladde', 'not found' => 'ikke fundet', ## pre-2.1 'Page last modified on $LastModified' => 'Side sidst Ændret $LastModified', 'Editing `{$FullName}' => 'Redigerer `{$FullName}', 'Describe $Name here.' => 'Beskriv $Name her.', 'Preview `{$FullName}' => 'Forhåndsvis `{$FullName}', '$FullName History' => '$FullName Historik', ### page attribute strings 'Page Attributes' => 'Sideattributer', '$FullName Attributes' => '$FullName Attributer', 'Printable View' => 'Printer Preview', 'Page History' => 'SideHistorie', 'Read Page' => 'Læs Side', 'Edit Page' => 'Rediger Side', 'WikiHelp' => 'WikiHjælp', 'PmWiki/WikiHelp' => 'PmWikiDa/WikiHjælp', 'PmWiki.EditQuickReference' => '', 'PmWiki.UploadQuickReference' => '', 'Main/SearchWiki' => 'PmWikiDa/SøgWiki', 'SearchWiki' => 'SøgWiki', 'Retrieved from $PageUrl' => 'Taget fra $PageUrl', 'Editing $FullName' => 'Redigerer $FullName', 'Describe {$Name} here.' => 'Beskriv {$Name} her.',

Notes


Original side på PmWikiDa.XLPage - Backlinks
Sidste ændringer:
PmWikiDa.XLPage: 2019-03-04 06:19