Patrick Michaud (Pm) je autorom PmWiki. Viac informácií o ňom možno nájsť na http://www.pmichaud.com.


. Preklad stránky PmWiki.PatrickMichaud - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.PatrickMichaud - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.PatrickMichaud: Saturday, 10 September 2011 at 04:36 PM
PmWiki.PatrickMichaud: Saturday, 10 September 2011 at 04:08 PM