Nižšie môžete nájsť vzorový súbor pre prispôsobenie PmWiki pre váš vlastný jazyk.
Toto bude zahrnuté na konci vášho súboru local/config.php.

Definujte svoju vlastnú hodnotu a odstráňte úvodné # pre aktiváciu ktoréhokoľvek príkazu.

Obsahuje premenné a údaje, ktoré nemožno nastaviť priamo v XLPage

Ako príklad, môžete vidieť túto stránku vo francúzštine:

Pozri tiež

Obsah textového súboru pre vloženie do config.php

##---------------lokalizácia ----------------------------------- # XLPage('sk','PmWikiSk.XLPage'); #'lc' je tu názov stránky napr. 'fr' # XLPage('sk','PmWikiSk.XLPageCookbook'); ##-- Reťazce a stránky --------------------------- # $DefaultGroup = 'VašeWiki'; # Predvolená skupina, predvolený názov 'Main' # $DefaultName = 'SkHomePage'; # Domovská stránka akejkoľvek skupiny, predvolená 'DomovskáStránka' # $TimeFmt = "%d/%m/%Y %H:%M"; # Formát dátum/hodina, tu európsky # $AuthorGroup='SkProfiles'; # Názvy skupiny autorov, predvolene 'Profiles' # $AuthorRequiredFmt = 'Napíšte vaše meno/ident'; #Keď je vyžadované meno autora ##-- Správa stránok ------------------ # $DefaultPageTextFmt = 'Stránka $Name neexistuje'; # Zastaralé ? # $PageNotFound = 'PmWikiSk.SkPageNotFound'; #Presmerovanie keď stránka nie je nájdená ## Výraz použitý na označenie toho, že stránka bude vymazaná # $DeleteKeyPattern = "^\\s*Skdelete\\s*$"; # $PageRedirectFmt = '<p><i>presmerované z $FullName</p>'; ## Definícia posledných zmenených stránok (RecentChanges) # $RecentChangesFmt = array( # '$DefaultGroup.SkAllRecentChanges' => # '* [[$Group.$Name]] . . . $CurrentTime $[by] $AuthorLink', # '$Group.SkRecentChanges' => # '* [[$Group/$Name]] . . . $CurrentTime $[by] $AuthorLink'); ## Definícia posledných nahratí ... # $RecentUploads = array( # ... neskôr ## Preddefinované lokálne štýly # $WikiStyle['SkBlack']['color'] = 'black'; # $WikiStyle['SkWhite']['color'] = 'white'; # $WikiStyle['SkRed']['color'] = 'red'; # $WikiStyle['SkGreen']['color'] = 'green'; # $WikiStyle['SkBlue']['color'] = 'blue'; # $WikiStyle['SkYellow']['color'] = 'yellow'; # $WikiStyle['SkGray']['color'] = 'gray'; # $WikiStyle['SkSilver']['color'] = 'silver'; # $WikiStyle['SkMaroon']['color'] = 'maroon'; # $WikiStyle['SkPurple']['color'] = 'purple'; # $WikiStyle['SkNavy']['color'] = 'navy'; ##-- Skupiny a stránky vylúčené z vyhľadávania ---------------- # $SearchPatterns['default'][] = '!\\.SkSearchWiki$!'; # $SearchPatterns['default'][] = '!\\.Sk(All)?Recent(Changes|Uploads)$!'; # $SearchPatterns['default'][] = '!\\.SkHomePage$!'; # $SearchPatterns['default'][] = '!\\.SkSideBar$!'; # $SearchPatterns['allgroups'] = $SearchPatterns['default']; # $SearchPatterns['default'][] = '!^PmWiki\\.!'; # vylúčenie skupiny PmWiki # $SearchPatterns['default'][] = '!^AWikiGroup\\.!'; # etc. ## Vylúčenie skupiny PmWiki je možné ak lokálny preklad ## je relatívne úplný. Znamená to, že môžete pristupovať k ## stránkam, ale nebude ich vidieť v predvolenom vyhľadávaní ani ## v zoznamoch stránok. Pre povolenie vyhľadávania v tejto skupine, vo vyššie uvedenom príklade, ## je vytvorené pole 'allgroups', pre povolenie širších ## hľadaní/zoznamov ako : ## (:pagelist group=PmWiki list=allgroups:) ## alebo pre pridanie vo vyhľadávaní 'list=allgroups' k prehľadať všetko ##-- Moduly ------------------------------------------------------ ##- Ak je načítaný modul PageRefCount -- # $PageRefCountFmt = "<h1>Cross references</h1><p>"; # Názov stránky # $RefCountTimeFmt = "<small>%d-%b-%Y %H:%M</small>"; # Formát dátumu # Ostatné reťazce možno modifikovať iba v kóde modulu refcount. # v tom prípade, použijte kópiu refcount vo vašom lokálnom adresári. ## Reťazce pre mailové správy. Používajú iba administrátori, nie je kritické... # $MailPostsMessage = "Posledné modifukácie vášho Wiki systému:\n #($ScriptUrl/$DefaultGroup/SkAllRecentChanges)\n\n\$MailPostsList\n"; # $MailPostsSubject = "$WikiTitle : Posledné zmeny vášho systému wiki"; # $MailPostsTimeFmt = $TimeFmt; # $MailPostsItemFmt = ' * $FullName . . . $PostTime SkBy $Author'; ##- ak je načítaný skript urlapprove -- $ApprovedUrlPagesFmt = array('$DefaultGroup.SkApprovedUrls'); ##-- Dokumentačné veci ------------------------------------------- ## Toto definuje stránky, kde sú popísané Premenné. ## Stránky budú existovať vo vašom jazyku #$VarPagesFmt = array('PmWikiSk.Variables','PmWikiSk.BasicVariables', # 'PmWikiSk.LayoutVariables','PmWikiSk.LinksVariables', # 'PmWikiSk.EditVariables','PmWikiSk.UploadVariables', # 'PmWikiSk.AutresVariables','PmWikiSk.MailPosts');


. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.SampleConfigFileLocalization - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.SampleConfigFileLocalization: Saturday, 10 September 2011 at 04:36 PM