Táto stránka obsahuje priradenia reťazcov pre prevod hlásení doplnkov Cookbook PmWiki do {language}. Pre použitie tejto stránky, pridajte do súboru local/config.php, pod aktuálne XLPage volanie :

XLPage('lc','PmWikiLc.XLPageCookbook');

Kde 'Lc' je lokálny deskriptor (napr. 'Pt')
Pozri tiež XLPageTemplate.

Po lokálnej inštalácii, je lepšie odstrániť nepoužívané preklady z tejto stránky. ### Strings from previous PmWiki versions 'Describe $Name here.' => 'Tu popíšte $Name.', 'Retrieved from $PageUrl' => 'Stránka z $PageUrl', 'Printable View' => 'Verzia pre tlač', 'Page History' => 'História stránky', 'Edit Page' => 'Upraviť stránku', 'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiSk.EditQuickReference', 'Editing $FullName' => 'Úprava stránky $FullName', 'Preview $FullName' => 'Náhľad stránky $FullName', ### Strings for Cookbook/MailForm 'MFsuccess' => 'Správa bola úspešne odoslaná.', 'MFfailure' => 'Správu sa nepodarilo odoslať.', 'MFerror' => 'Vyskytla sa chyba.', 'From:'=> 'Od', 'Your Address:'=> 'Vaša adresa:', 'Subject:'=> 'Predmet:', 'Message:'=>'Správa:', 'Send'=>'Odoslať', ### If buttons added to GUIEdit, you may need 'Table of content' => 'Obsah', 'Underline' => 'Podčiarknuť', 'Insert image' => 'Vložiť obrázok', 'MyImage.jpg' => 'MojObrazok.jpg', 'Sticky note' => 'Poznámka', 'Convert tabs to table' => 'Previesť tabulátory na tabuľku', ### Strings for Cookbook/ImagesAutoResizing - addon 'Minimage' 'Upload images' => 'Nahrať obrázky', 'Image for' => 'Obrázok pre', 'Image to upload:' => '', 'Image wiki name:' => '', 'Step 1' => '', 'Step 2' => '', 'Image title' => '', 'Image copyright' => 'Autorské práva pre obrázok', 'Ok' => 'Ok', 'Cancel' => 'Zrušiť', 'Image special instructions' => '', 'IMGbadtype' => '<span style='color:#ff0000'> - neplatná prípona súboru</span>", 'ULnotimage' => 'Odoslaný súbor nie je v povolenom formáte', 'ErrNoResize' => 'Na vašom serveri nie je k dispozícii zmena veľkosti obrázkov', 'IMGResizeDone' => '<br /><font color="#FF0000">+Zmena obrázku vykonaná, znovu načítajte stránku a odstráňte rozmery+</font>', 'IMGreload' => 'Ak je obrázok nesprávny, nahrajte nový', 'in' => '', ### Strings for Cookbook/PublishWikiTrail 'SearchFor' => '', 'Include this page' => '', 'Publish' => 'Publikovať', 'No pages selected' => '', ### Strings for Skins/SkinConfig 'SKNwarn' => 'After [Ok] hit browser reload button to see modifications', 'WHOLE WIKI' => '', 'Text' => 'Text', 'Left' => '', 'Top' => '', 'Left title' => '', 'Link' => '', 'Left link' => '', 'Title' => '', 'Option' => 'Voľba', 'Commands' => 'Príkazy', 'Footer' => 'Päta', 'Header 1' => 'Hlavička 1', 'Header 2' => 'Hlavička 2', 'Header 3' => 'Hlavička 3', 'Header 4' => 'Hlavička 4', 'Top/body' => '', 'Side margin' => '', 'Personal wiki (hide stuff)' => '', 'Recent change alternative' => '', 'Apply to' => 'Použiť na', 'Save as' => 'Uložiť ako', 'Ok' => 'Ok', 'Default' => 'Predvolené', 'Color chart' => '', 'Light color' => 'Svetlá farba', 'Existing styles' => '', 'Font family' => 'Rodina písma', 'Font size' => 'Veľkosť písma', 'Line height' => 'Výška riadku', 'Text color' => 'Farba textu', 'Background color' => 'Farba pozadia', 'Background image' => 'Obrázok pozadia', 'User default' => '', 'Serif' => 'Pätkové', 'Sans-serif' => ''Bezpätkové, 'Cursive' => 'Kurzíva', 'def' => '', 'Creation of file failed' => 'Nepodarilo sa vytvoriť súbor', 'Datas saved in file' => '', 'Click on color to select' => '', ###Strings for Pukka skins 'Skip to site navigation' => '', 'Skip to content' => 'Prejsť na obsah', 'Back to top of content' => '', 'Back to the very top' => '', 'Linked to by' => '', 'Change Attributes' => 'Zmeniť nastavenia', 'Go' => 'Prejsť', #go is for the button in the search form 'Home' => 'Domov', 'XML Feed for $Group' => 'XML zdroj pre $Group', 'XML Feed of All Recent Changes' => 'XML zdroj všetkých posledných zmien', 'PmWiki.AboutFeeds' => '', ### Strings for commentbox 'Comment' => 'Komentár', 'New entry' => 'Nová položka', 'Post' => '', 'Reset' => '', ## Strings for commentboxplus 'Please enter a comment to post' => '', 'Please enter your name as author' => '', 'Please enter the code number' => '', 'Entry added' => 'Položka pridaná', 'New entry' => 'Nová položka', 'Enter code' => '', 'Post' => '', 'Reset' => '', 'Comment added' => 'Komentár pridaný', 'Add Comment' => 'Pridať komentár', 'Sign as Author' => 'Podpísať ako autor', ### Strings for addon 'rename' 'Rename' => 'Premenovať', ### Strings for addon 'DeleteAction' 'Set new delete password:' => 'Nastaviť nové heslo pre vymazanie:', ### Strings for 'LinkPageCreateFmtTooltip' 'page not found - click link to create page' => 'stránka nebola nájdená - kliknite na odkaz pre vytvorenie stránky', ### Strings for SectionEdit '(Edit Section &#x2193;)' => '', 'Page' => 'Stránka', 'of' => 'z', ### translations for cookbook recipe pmwikidraw 'Create Image' => 'Vytvoriť obrázok', 'Image history' => 'História obrázka', 'Edit Image' => 'Upraviť obrázok', ### Strings for FixFlow, Gemini or Triad skins 'Source' => 'Zdroj', 'Backlinks' => 'Spätné odkazy', 'List Group' => '', 'Group Attributes' => 'Nastavenia skupiny', 'Editing' => 'Úpravy', 'Search Site' => 'Prehľadávať stránky', 'Go' => 'Prejsť', 'Big View' => 'Veľké zobrazenie', 'Normal View' => 'Normálne zobrazenie', 'Text Size' => 'Veľkosť textu', 'bigger' => 'väčšie', 'default' => 'predvolené', 'smaller' => 'menšie' 'Hide' => 'Skryť', 'Show' => 'Ukázať', ### Strings for TotalCounter recipe 'statistics' => 'štatistika', 'Page views' => 'Zobrazení stránky', 'Pages' => 'Stránky', 'Percent' => '', 'Count' => '', 'Users' => 'Používatelia', 'Languages' => 'Jazyky', 'Browsers' => 'Prehliadače', 'Operating systems' => 'Operačné systémy', 'Referers' => '', 'Locations' => 'Umiestnenia', 'Web bots' => '', ### Strings for DownloadManager recipe 'downloads' => 'stiahnutia',

Poznámky

Prispievatelia

PRZ?
Athan?
Klonk?


. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.XLPageCookbook - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.XLPageCookbook: Tuesday, 17 September 2013 at 05:53 PM