This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts of Cookbook addons into Swedish. To invoke this page, add in local/config.php file, below the current XLPage call :

XLPage('sv','PmWikiSv.XLPageCookbook');

See also XLPage.

After local installation, it is better to remove unused addons translations from this page. ### Strings for Cookbook/MailForm 'MFsuccess' => 'Meddelandet har skickats.', 'MFfailure' => 'Meddelandet kunde inte skickas.', 'MFerror' => 'Ett fel har inträffat.', 'From:'=> 'Från:', 'Your Address:'=> 'Din adress:', 'Subject:'=> 'Ärende:', 'Message:'=>'Meddelande:', 'Send'=>'Skicka', ### If buttons added to GUIEdit, you may need 'Table of content' => 'Innehållsförteckning', 'Insert image' => 'Infoga bild', 'MyImage.jpg' => 'MinBild.jpg', 'Sticky note' => 'Klistrad notering', 'Convert tabs to table' => 'Omvandla tabtecken till tabell', ### Strings for Cookbook/ImagesAutoResizing - addon 'Minimage' 'Upload images' => 'Ladda upp bilder', 'Image for' => 'Bild för', 'Image to upload:' => 'Bild att ladda upp:', 'Image wiki name:' => 'Bildens wikinamn:', 'Step 1' => 'Steg 1', 'Step 2' => 'Steg 2', 'Image title' => 'Bildens titel', 'Image copyright' => 'Bildens copyright', 'Ok' => 'Ok', 'Cancel' => 'Avbryt', 'Image special instructions' => 'Specialla instruktioner för bilden', 'IMGbadtype' => '<span style='color:#ff0000'> - ogiltig filtyp</span>", 'ULnotimage' => 'Filen som skickades är inte i ett tillåtet bildformat', 'ErrNoResize' => 'Omskalning av bilder går inte att göra på denna server', 'IMGResizeDone' => '<br /><font color="#FF0000">+Bilden omskalad, ladda om sidan och ta bort storleksangivelsen+</font>', 'IMGreload' => 'Om det var fel bild, ladda upp en ny', 'in' => 'i', ### Strings for Cookbook/PublishWikiTrail 'SearchFor' => '', 'Include this page' => 'Inkludera denna sida', 'Publish' => 'Publicera', 'No pages selected' => 'Inga sidor valda', ### Strings for Skins/SkinConfig 'SKNwarn' => 'Efter du klickat [Ok], ladda om sidan i din webbläsare för att se förändringarna', 'WHOLE WIKI' => 'HELA WIKIN', 'Text' => 'Text', 'Left' => 'Vänster', 'Top' => 'Toppen', 'Left title' => 'Vänster titel', 'Link' => 'Länk', 'Left link' => 'Vänster länk', 'Title' => 'Titel', 'Option' => 'Option', 'Commands' => 'Kommandon', 'Footer' => 'Fotnot', 'Header 1' => 'Rubrik 1', 'Header 2' => 'Rubrik 2', 'Header 3' => 'Rubrik 3', 'Header 4' => 'Rubrik 4', 'Top/body' => 'Topp/sida', 'Side margin' => 'Sidmarginal', 'Personal wiki (hide stuff)' => 'Personlig wiki (dölj saker)', 'Recent change alternative' => '', 'Apply to' => 'Tillämpa', 'Save as' => 'Spara som', 'Ok' => 'Ok', 'Default' => 'Standardinställning', 'Color chart' => 'Färgkarta', 'Light color' => 'Ljus färg', 'Existing styles' => 'Befintlig stil', 'Font family' => 'Typsnittets familj', 'Font size' => 'Typsnittets storlek', 'Line height' => 'Linjehöjd', 'Text color' => 'Textfärg', 'Background color' => 'Bakgrundsfärg', 'Background image' => 'Bakgrundsbild', 'User default' => 'Standard', 'Serif' => 'Serif', 'Sans-serif' => 'Sans-serif', 'Cursive' => 'Kursiv', 'def' => 'def', 'Creation of file failed' => 'Kunde inte skapa fil', 'Datas saved in file' => 'Data sparades till fil', 'Click on color to select' => 'Klicka på en färg för att välja den', ###Strings for Pukka skins 'Skip to site navigation' => 'Gå till sajtnavigeringen', 'Skip to content' => 'Gå till innehåll', 'Back to top of content' => 'Till början av innehållet', 'Back to the very top' => 'Till början', 'Linked to by' => 'Länkning sker från', 'Change Attributes' => 'Ändra egenskaper', 'Go' => 'Sök', #go is for the button in the search form 'Home' => 'Hem', 'XML Feed for $Group' => 'XML Feed för $Group', 'XML Feed of All Recent Changes' => 'XML Feed för Alla Senaste Ändringar', 'PmWiki.AboutFeeds' => '',

Notes