This page contains the string mappings to convert PmWiki prompts into Turkish.

### Character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 'xlpage-i18n' => 'utf-8', ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2' ### Note: 'tr_TR' breaks pmwiki.org, on other servers it may work. # 'Locale' => 'tr_TR', ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET' 'TimeFmt' => '%d/%m/%Y saat %H:%M', ### Standard layout strings 'View' => 'Gör', 'Edit' => 'Düzenle', 'History' => 'Geçmiş', 'Attach' => 'Ekle', 'Print' => 'Yazdır', 'Backlinks' => '', 'Login' => '', 'Logout' => '', 'Recent Changes' => 'Güncel Değişiklikler', 'Search' => 'Ara', 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Sayfa en son {$LastModified} tarihinde değiştirildi', 'Go' => 'Git', 'All Recent Changes' => 'Tüm Güncel Değişiklikler', # access keys # 'ak_view' => '', # 'ak_edit' => 'e', # 'ak_history' => 'h', # 'ak_attach' => '', # 'ak_print' => '', # 'ak_backlinks' => '', # 'ak_logout' => '', # 'ak_recentchanges' => 'c', ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization) 'RecentChanges' => 'Güncel Değişiklikler', 'AllRecentChanges' => 'Tüm Güncel Değişiklikler', 'GroupHeader' => '', 'GroupFooter' => '', 'SideBar' => '', 'GroupAttributes' => '', ### Print layout strings 'From $WikiTitle' => 'Site: $WikiTitle', 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'URL: ($PageUrl)', ### Page locations '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiTr/EditQuickReference', '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '', '{$SiteGroup}/Search' => '', '{$SiteGroup}.PageNotFound' => '', ### Browse page strings 'redirected from' => 'Yönlendiren:', ### Edit page strings 'Editing {*$FullName}' => '{*$FullName} düzenleniyor', 'Save' => 'Kaydet', 'Save and edit' => 'Kaydet ve düzenle', 'Publish' => '', 'Save draft' => '', 'Save draft and edit' => '', 'Preview' => 'Önizleme', 'Cancel' => 'İptal', 'Reset' => 'Temizle', 'Author' => 'Yazar', 'An author name is required.' => 'Yazarın adı zorunlu', 'Summary' => 'Özet', 'This is a minor edit' => 'Bu ikincil bir değişiklik', 'Preview {*$FullName}' => '{*$FullName} önizlemesi', 'End of preview -- remember to save' => 'Önizlemenin sonu -- kaydetmeyi unutmayın', 'Page is unsaved' => 'Sayfa kaydedilmedi', 'Top' => 'Sayfa başı', # access keys # 'ak_save' => 's', # 'ak_saveedit' => 'u', # 'ak_preview' => 'p', # 'ak_savedraft' => 'd', # 'ak_textedit' => ',', # 'e_rows' => '23', # 'e_cols' => '60', ### Page history strings '{$FullName} History' => '{$FullName} sayfasının geçmişi', 'Show minor edits' => 'Küçük değişiklikleri göster', 'Hide minor edits' => 'Küçük değişiklikleri gizle', 'Show changes to markup' => 'Anahtarlardaki değişiklikleri göster', 'Show changes to output' => 'Çıktıdaki değişiklikleri göster', 'by' => 'Düzenleyen:', 'Restore' => 'Geçmişe dön', 'Added line $DiffLines:' => '$DiffLines. satır eklendi', 'Added lines $DiffLines:' => '$DiffLines. satırlar eklendi', 'Changed line $DiffLines from:' => 'Aşağıda verilen $DiffLines. satır', 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Aşağıda verilen $DiffLines. satırlar', 'Deleted line $DiffLines:' => '$DiffLines. satır silindi:', 'Deleted lines $DiffLines:' => '$DiffLines. satır silindi:', 'to:' => 'şu şekilde değiştirildi:', ### Page attribute strings 'Attributes' => 'Nitelikler', '{$FullName} Attributes' => '{$FullName} sayfasının nitelikleri', 'Set new read password:' => 'Yeni okuma parolasını giriniz:', 'Set new edit password:' => 'Yeni düzenleme parolasını giriniz:', 'Set new attribute password:' => 'Yeni nitelik parolasını giriniz:', 'Set new publish password:' => '', 'Set new upload password:' => 'Yeni yükleme parolasını giriniz:', '(set by $PWSource)' => '', '(using $PWCascade password)' => '', '(protected)' => '', 'EnterAttributes' => "Bu sayfa için yeni nitelik giriniz. Boş bıraktığınız alanlarda nitelik değişikliği yapılmaz. Bir niteliği silmek için 'clear' sözcüğünü giriniz.", 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => '', ## Authorization strings 'Name' => 'Kullanıcı Adı', 'Password' => 'Parola', 'Password required' => 'Parola gerekli', 'Name/password not recognized' => 'Kullanıcı Adı/Parola bulunamadı', ### Search strings 'Search Results' => 'Arama Sonuçları', 'SearchFor' => '"$Needle" için arama sonuçları', 'SearchFound' => 'Aranan metin $MatchSearched sayfanın $MatchCount tanesinde bulundu', ### Upload strings 'Attachments for' => 'Eklenecek yer', 'File to upload:' => 'Eklenecek dosya:', 'Name attachment as:' => 'Eklentinin adı:', 'Upload' => 'Yükle', 'Uploads' => 'Yüklemeler', 'ULsuccess' => 'Başarıyla yüklendi', 'ULbadname' => 'Geçersiz eklenti adı', 'ULbadtype' => "'$upext' izin verilen bir dosya adı uzantısı değil", 'ULtoobig' => 'dosya sunucunun izin verdiğinden daha büyük', 'ULtoobigext' => "dosya '$uptext' dosyaları için izin verilen $upmax bayttan daha büyük", 'ULpartial' => 'dosya eksik alındı', 'ULnofile' => 'dosya yüklenmedi', 'ULexists' => 'Bu isimde bir dosya zaten var', 'ULpquota' => 'grup kotası aşıldı', 'ULtquota' => 'yükleme kotası aşıldı', ### GuiEdit button bar 'Emphasized' => 'Vurgu', 'Emphasized (italic)' => 'Vurgu (yatık)', 'Strong' => 'Güçlü vurgu', 'Strong (bold)' => 'Güçlü vurgu (kalın)', 'Page link' => 'Sayfa bağlantısı', 'Link to internal page' => 'Site içi bağlantı', 'link text' => 'Bağlantı metni', 'Link to external page' => 'Site dışı bağlantı', 'file.ext' => 'dosyaadı.uzantı', 'Attach file' => 'Dosya ekle', 'Big text' => 'Büyük metin', 'Small text' => 'Küçük metin', 'Superscript' => 'Üstyazı', 'Subscript' => 'Altyazı', 'Heading' => 'Başlık', 'Subheading' => 'Altbaşlık', 'Center' => 'Ortala', 'Unordered list' => 'Numarasız liste', 'Unordered (bullet) list' => 'Numarasız liste (noktalı)', 'Ordered list' => 'Sıralı liste', 'Ordered (numbered) list' => 'Sıralı liste (numaralı)', 'Indented text' => 'İçeriden metin', 'Hanging indent' => 'İçeriden paragraf', 'Horizontal rule' => 'Yatay cetvel', 'Table' => 'Tablo', # access keys # 'ak_em' => '', # 'ak_strong' => '', ### Others '(approve sites)' => '(sayfaları onayla)', 'This post has been blocked by the administrator' => 'Bu ileti yönetici tarafından engellendi', 'Address blocked from posting' => '', 'Text blocked from posting' => '', 'Password encryption' => 'Parola şifreleme', 'EditConflict' => "Düzenlemekte olduğunuz sayfa siz düzenlemeye başladıktan sonra değiştirildi. Yapılan değişiklikler aşağıdaki metinde gösterilmiştir. Sayfayı kaydetmeden önce bu değişiklikleri gözden geçiriniz. Sistem tarafından çözülemeyen çakışmalar <<<<<<< ve >>>>>>> işaretleri arasında gösterilmiştir.", 'EditWarning' => "Düzenlemekte olduğunuz sayfa siz düzenlemeye başladıktan sonra değiştirildi. Eğer devam ederseniz, yapacağınız değişiklikler başkalarının yaptığı değişikliklerin üzerine yazılacaktır.", 'View changes' => 'Değişiklikleri göster', '?invalid page name' => '', 'More information' => '', "PmWiki can't process your request" => '', 'We are sorry for any inconvenience' => '', 'Return to' => '', ### Historical 'Save as draft' => 'Taslak olarak kaydet', 'not found' => 'bulunamadı', ## pre-2.1 'Page last modified on $LastModified' => 'Sayfa en son $LastModified tarihinde değiştirildi', 'Editing `{$FullName}' => '`{$FullName} düzenleniyor', 'Describe $Name here.' => '$Name terimini burada açıklayınız', 'Preview `{$FullName}' => '`{$FullName} önizlemesi', '$FullName History' => '$FullName sayfasının geçmişi', 'Page Attributes' => 'Sayfa Nitelikleri', '$FullName Attributes' => '$FullName sayfasının nitelikleri', 'SearchWiki' => "Wiki'de Arama", 'Printable View' => 'Yazdırılabilir Görünüm', 'Page History' => 'Sayfa Geçmişi', 'Edit Page' => 'Sayfayı Düzenle', 'WikiHelp' => 'Wiki Yardım', 'Retrieved from $PageUrl' => '$PageUrl konumundan alındı', 'Site/Search' => 'Site/Wikide arama', 'Site/AllRecentChanges' => 'Site/TümGüncelDeğişiklikler', '$Group/RecentChanges' => '$Group/GüncelDeğişiklikler', #'PmWiki/WikiHelp' => 'PmWikiTr/WikiYardım', #'PmWiki.EditQuickReference' => 'PmWikiTr.Düzenlemeİpuçları', #'PmWiki.UploadQuickReference' => 'PmWikiTr.Yüklemeİpuçları', #'Main/SearchWiki' => 'PmWikiTr/WikideArama',

Notes